Ekonomi: Falu BS får inte hyra av kommunen

Falu BS bandy får i nuläget inte hyra några nya träningstider av Falu kommun. Anledningen är att klubben har skulder i form av obetalda hyror för planer och anläggningar. – Det stämmer, men vi håller på att lösa det hela, säger ordförande Magnus Björklund till DT.se.

Sedan ett par år tillbaka har Falu BS bandy en avbetalningsplan med kommunen, som rör en gammal uppkommen skuld gällande anläggnings- och planhyror. Den avbetalningsplanen förlängdes nyligen med ett år, och som därmed gäller fram till 2015.

Föreningens totala hyresskuld till kommunen uppgår i dagsläget till 551 534 kronor, och ska vara avbetald och klar den 30 november 2015 enligt den nya planen.

Avbetalningen sker bland annat genom kvittning av kommunens sponsorstöd – 90 000 kronor årligen – kvittning av lokalt aktivitetsstöd, kvittning av andra bidrag och genom egna ekonomiska insatser av föreningen själva.

– Avbetalningsplanen har vi klarat av att hantera, säger Magnus Björklund.

Men anledningen till att kommunen infört ett hyresstopp mot Falu BS bandy, beror på att föreningen dragit på sig nya hyresskulder.

Sedan 2011-02-28 har föreningen förfallna fakturor på totalt 86 724 kronor gällande hyresskulder. En summa som måste betalas separat, innan kommunen avser att ge Falu BS bandy några träningstider.

– Vi vill ha in pengarna så snart som möjligt. Fram till dess får Falu BS inte boka några nya tider. Vi har rätt att göra så här med tanke på hur skuldsidan ser ut, säger Bosse Bifrost, administrativ chef på trafik- och fritid.

Falu BS bandy har höga idrottsliga ambitioner, men problem med ekonomin är något som återkommer med jämna mellanrum.

– Vi har bitvis problem med likviditeten. Det är något som drabbar de flesta idrottsföreningar. Detta gör att vi då och då får problem med att betala våra skulder, och just nu har det inneburit att vi släpar efter med hyresskulder hos kommunen, säger Magnus Björklund och fortsätter:

– Det är naturligtvis inget önskvärt läge att hamna i, och hade kunnat undvikas om inflödet med pengar hade varit jämnare. Men vi står hela tiden inför tuffa utmaningar, och har redan börjat betala av på den nya skulderna. Jag hoppas det snart ska vara löst.

Men allt är inte dystert och svart när det gäller bandyklubbens ekonomiska läge. Magnus Björklund uppger för DT att Falu BS kommer att göra en liten vinst den gångna säsongen.

– Vi betalar också av 160 000 kronor om året i en checkkredit, som kommunen gått i borgen för. Den avbetalningen följer vi till punkt och pricka. Målet är hela tiden att vi ska kunna göra rätt för oss, det lovar jag, säger Magnus Björklund och fortsätter:

– Bandymässigt ligger vi i alla fall bra till. Vi har en stark A-trupp, har startat ett damlag och har en stark juniorverksamhet. Dessutom har vi en bra rekrytering till vår ungdomsverksamhet. Medvinden är stark just nu när det gäller det sportsliga.

Läs också