SAIKs ordförande avgår

Senaste dagarna har uppgifter kring SAIK Bandys hantering av intäkterna till Axels minne förekommit i media. SAIK beklagar i dag hanteringen, vidtar åtgärder samtidigt som SAIKs ordförande valt att avgå med omedelbar verkan.

Sandvikens AIK skriver följande i ett pressmeddelande som publicerats i dag måndag:
SAIK bandy beklagar verkligen den uppkomna situationen och kan konstatera ett flertal brister i vår hantering, vi vidtar därmed en rad åtgärder. Som en konsekvens av det som har hänt har SAIK Bandys ordförande valt att avgå med omedelbar verkan.

Bakgrund
I juni i år arrangerades SAIK-loppet för andra året i rad under Sandvikendagarna och i år tillägnades SAIK-loppet Axels Minne. Axel Jonsson var en lovande bandyspelare som brann och levde för bandyn men gick bort förra året i cancer. Hälften av intäkterna från SAIK-loppet beslutades gå oavkortat till forskningen kring barncancer, samt till en fond som öppnas i Axels minne, och den andra hälften av intäkterna till klubbens barn- och ungdomsverksamhet.
När loppet planerades beslutades i samråd med Axels mamma, Karin Hellmyrs, att utdelningen av checken skulle ske i samband med matchen SAIK-Bollnäs, vilket efter att serieplaneringen gjordes klart blev den 8 februari 2019. Efter loppet skulle ett uppföljningsmöte tillsammans med Karin genomföras vilket dessvärre inte skedde och dessutom har återkopplingen till Karin varit väldigt bristfällig från SAIK:s sida. Det är djupt olyckligt att vi brustit i både hantering och kommunikation med Karin kring återkopplingen från loppet.

Redovisning
För SAIK-loppet skapades ett unikt Swish-nummer specifikt för Axels minne som användes för inbetalningar. Intäkterna från Swish-numret samt faktureringar från loppet har särredovisats i klubbens bokföring och intäkterna från SAIK-loppet resulterade i 191 028 kr. Hälften av detta, dvs 95 514 kr, ska användas till Axels minne. Beloppet har inte kommunicerats efter loppet vilket det borde ha gjorts.
I bokföringen framgår det tydligt vilket belopp som avser SAIK-loppet. De faktiska pengarna har kopplats till klubbens gemensamma bankkonto som används för klubbens inbetalningar och utbetalningar i den löpande verksamheten. Vi förstår Karins besvikelse över att pengarna inte har funnits avsatta på ett separat bankkonto. Utifrån den uppkomna situationen borde fonden tillägnad Axels minne istället ha upprättats direkt i samband med loppet som mottagare av inbetalningarna. Vi har därför idag fört över intäkten för Axels minne till ett separat bankkonto och vi har för avsikt att dela ut pengarna i samråd med Karins önskemål efter kontakt med Karin. Vår avsikt har hela tiden varit att tydligt kunna redovisa och betala ut intäkten i samband med Bollnäsmatchen. Vi beklagar verkligen att vi har orsakat Karin detta lidande i en redan oerhört svår situation.

Tanken med SAIK-loppet var att hålla Axels minne levande och genom honom bidra till ungdomsverksamheten. Den hälft av intäkterna som gått till SAIK Bandy har bidragit till att vi kan
genomföra gratis bandyskola för andra året i rad.

Övriga åtgärder
Sedan en tid tillbaka pågår ett intensivt arbete för att stärka upp organisationen kring SAIK Bandy för att den här typen av händelser inte ska kunna ske. Steg i detta är förstärkningar i bemanningen på kansliet med bland annat ny klubbchef och med hjälp av en extern konsult säkerställa tydliga administrativa rutiner och en bättre ekonomisk styrning och uppföljning.

Ordföranden har under den gångna veckan brustit i information till styrelsen om den uppkomna situationen vilket medfört att medlemmar och partners inte erhållit information om frågan i förhand utan fått ta del av detta i massmedia. Då detta har påverkat förtroendet från delar av styrelsen har Kenneth Nyberg valt att avgå som ordförande med omedelbar verkan. Valberedningen kommer att kalla till ett extrainsatt årsmöte inom den närmaste tiden där ny ordförande kommer att utses.

Läs också