Ekonomi: Tunga siffror för Västerås SK – Negativt resultat och eget kapital

Västerås SK redovisade ett minusresultat på närmare 1,1 MSEK för det senaste verksamhetsåret.

– Det har varit ett väldigt tufft år. Vi gick in i verksamhetsåret med ett stort minus i eget kapital och en granskning från licensnämnden. Vi har jobbat på bra under året men lite innan pandemin valde vissa större samarbetspartners att inte vara med längre och därefter slog pandemin till, vilket har gjort att vi inte har lyckats med den marknadsbudget vi hade satt upp. Samtidigt har vi varit otroligt duktiga i att kapa kostnader, i att spara och få föreningen att ha ett annat kostnadsfokus. Så även om det är svårt att vara nöjd med ett minusresultat så får vi vara nöjda med att det inte är ett större minus, säger ordförande Gisela Stockhaus.

Ingen budget eller verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020/2021 presenterades på årsmötet.

VSK Bandy gör ett minusresultat på 1,089 mkr och har ett negativt eget kapital om 1,432 mkr.

Gisela Stockhaus valdes till ordförande ytterligare ett år, vilket blir hennes nionde år som ordförande i VSK Bandy. Roger Eriksson omvaldes på två år och Nicklas Nilsson valdes in i VSK Bandys styrelse. Det återstår en vakant plats i styrelsen.

Thomas Wallin och Christer Nilsson lämnar VSK Bandys styrelse efter flera år.

VSK Bandys styrelse i sin helhet:
Ordförande, 1 år: Gisela Stockhaus
Ledamöter, 2 år: Roger Eriksson, Nicklas Nilsson, +1 vakant
Ledamöter 1 år: Niclas Odén, Leif Olsson, Nicklas Ekstedt

Läs också