Arena: Bandyhallar på gång i Göteborgsområdet

Rättvik Arena Arenaskiss: Gatun Arkitekter

Det råder något av kapplöpning i Göteborgsområdet med inomhusarenor. Mölndal och Kungälv är på gång med inomhushallar för bandy men Göteborg kanske blir först att verkställa den andra hallen. Dessutom ryktas det om att Sjöaremossen är på gång. Om ryktet stämmer så ska ny platta till på Sjöaremossen som ett första steg mot inomhushall. Sedan tidigare finns inomhushallen Ale Arena.

Göteborgs mildra vintrar gör träningssäsongen på Ruddalens bandybana kort. Inte sällan har man haft is strax före lucia. För att förlänga den ska tak och väggar byggas över isen. Men inte bara det. Hallen ska kunna användas flexibelt för flera verksamheter och rymma bland annat läktare och kafé.

– När vi för några år sedan började planera tänkte vi oss endast en enklare tak- och vägglösning över bandyplanen. Nu har idrotts- och föreningsnämnden beslutat att göra en större investering som innebär att hallen kan användas mer effektivt och flexibelt av fler idrotter och verksamheter och under hela året, säger Ann-Charlotte Hellman, fastighetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Bandyhall med flera användningsområden

Under 2020 genomförde idrotts- och föreningsförvaltningen en medborgardialog om utvecklingen för Ruddalens idrottscentrum. Därefter har behovsbeskrivningen för bandyhallen skrivits om. Hallen ska vara mer än en bandyhall. Flera issporter, allmänhet och skola ska kunna använda hallen samtidigt och under den isfria tiden (april-augusti) ska andra verksamheter kunna ta plats.

– För att detta ska kunna fungera i praktiken krävs anpassningar och investeringar i mer än bara tak och väggar. Det handlar exempelvis om lösningar för att kunna dela av hallen rumsligt och att varje idrott får förråd för sina respektive redskap, säger Ann-Charlotte Hellman.

Bandyhallen ska också rymma läktare med plats för cirka 1 200 personer varav cirka 150 är ståplatser, kafé och ny maskinhall.

Den utökade investeringen för bandyhallen finansieras inom redan beslutad investeringsram.

Också skrinnarhallen byggs om

Bygget av bandyhallen beräknas börja i sommar och vara klart november 2022. Bygget kommer att pausa vintern 2021/2022 så att bandyplanen kan vara öppen för föreningar, skolor och allmänhet.

– De närmsta åren kan det bli lite stökigt i Ruddalen då vi förutom bandyhallen också ska bygga om i den intilliggande skrinnarhallen, men vi hoppas att både föreningsliv och allmänhet har förståelse för detta. Vi ska göra allt vi kan för att byggena ska störa så lite som möjligt, säger Ann-Charlotte Hellman.

I december 2020 beslutade idrotts- och föreningsnämnden att kylrören i Ruddalens skrinnarhall ska bytas ut till nya och gjutas in i betong och att ge förvaltningen i uppdrag att hitta investeringsutrymme inom beslutad investeringsram. Det går ännu inte att säga när arbetet i skrinnarhallen är klart, men våren 2021 genomförs inledande mark- och miljöundersökningar.

Läs också