Motala ser ut att få bandyhall

Motala ser ut att få en bandyhall som ska stå klar 2015. I dag presenterade Motala kommun en plan och iden beskriver man varför det behövs en hall.
IFK Motala-bandyn är en av Motalas elitidrotter och har så varit under många år. För att hålla denna klass och utvecklas parallellt med övriga elitlag i bandy, krävs inom några år en överbyggnad över befintlig isbana. Svenska Bandyförbundet råder elitserielagens kommuner att prioritera bandyhallsutbyggnad för framtidens krav avseende såväl spelare och publik som media. Genom kommunens satsning ”Team Sportiahallen” har barn- och ungdomsverksamhet ökat mycket kraftigt med hjälp av gynnsamma träningsförhållanden. Det kan också tilläggas att samtliga förskolor och skolor inom Motala kommun bedriver mycket undervisning på isbanan inom ämnet Idrott och Hälsa. Också allmänheten utnyttjar isbanan i mycket stor utsträckning och allmänhetens åkning är en uppskattad fritidsaktivitet.

IFK-Motala en konsultfirma som tog fram en beskrivning av en teknisk lösning som byggde på att bygga över befintlig isbana. Kostnaden
beräknades då till ca 40 Mkr. Ännu är inga beslut tagna. Beslutet ska tas i november under ordinarie budgetbehandling för nästa treårsperiod. S+V+MP-majoriteten verkar vilja bifalla förslagen. De borgerliga tycker att utredningsunderlaget där bandhyllen ingår är bra.

Läs också