Covid: Folkhälsomyndigheten varnar och uppmanar till försiktghet

Idrottsföringar och elitidrott är just nu drabbat av Covid-19 i Sverige. På dagens presskonferens kommenterade Anders Tagnell situationen.

Se hela presskonferensen här

 

– Just verkar just idrott, framförallt ishockey, vara väldigt drabbat. Det är viktigt att de som arbetar och är i det här håller avstånd, organiserar tävling och träning så att man inte kommer nära varandra. Jag tror inte smittan sprids på isen, det händer i omklädningsrum och när man träffas före och efter sporten. Personer som smittas här blir extremt sällan väldigt sjuka, och når vanligtvis inte sjukvården. Men vi kan få spridning från den gruppen till de som är mer känsliga.

Folkhälsomyndigheten: Både elitidrott och amatöridrott drabbade

Efter sommaren finns det en risk att smittspridningen åter tar fart när många återgår till arbetet. Vi ser nu också en ökning i flera regioner som drabbar alla årsgrupper utom de äldre. Den börjar på en låg nivå men det är viktigt att noga följa utvecklingen.

Under de senaste veckorna har smittskyddsenheter runt om i landet upptäckt ett flertal utbrott av covid-19 inom lagidrotter som ishockey och fotboll. Smittan har främst spridits inom det egna laget och även drabbat ledare och annan personal som inte är direkt inblandade i spelet.

Utbrotten av covid-19 har skett på både elit- och amatörnivå, och hur smittan spridits är inte helt klarlagt. Det är svårt att säkert veta om smittspridningen skett i tävlingssituationer eller i omklädningsrum och annan kringaktivitet. När väl smittan kommit in i ett lag är det troligt att fler i laget kan smittas, precis som att det är en ökad risk för smitta inom familjer och på arbetsplatser där man umgås nära under längre tid.

Extra viktigt att stanna hemma vid symtom
Idrott är bra för hälsan och utbrotten som rapporterats är väldigt få i förhållande till all sportaktivitet som pågår runt om i landet. Men Folkhälsomyndigheten understryker vikten av att följa de allmänna råd och de rekommendationer som finns för hur arrangemang kan genomföras säkert – allt för att minimera risken för att vi får en fortsatt ökad smittspridning.

Det är viktigt att nu alla följer de råd som finns för minska risken för smitta. Den som arrangerar träningar och tävlingar ska bland annat göra en riskbedömning, se till att trängsel i samband med arrangemanget undviks och att det finns goda möjligheter till handhygien. Då närkontakt på planen inom flera idrotter är oundviklig är det extra viktigt att utövare stannar hemma även vid milda symtom som hör ihop med covid-19. Att till exempel dela vattenflaska och annan utrustning är olämpligt. Fler och mer detaljerade råd finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Myndigheten för en kontinuerlig dialog med Riksidrottsförbundet kring frågor som rör covid-19, och frågor från enskilda föreningar och idrotter samordnas av dem.

Läs också