EkonomiElitlicens: Topplag utan elitlicens

Fyra lag har inte beviljats elitlicens. Vid licensnämndens möte 15 oktober 2021 togs beslut om att bevilja elitlicens till säsongen 2022/23 för elva föreningar och att fortsatt granskning skall ske av fem föreningar i Elitserien…